aapnes2

Hepatitt C Forum ble etablert i 2012.

Siden da har det blitt lest 131.302 sider, og det er lagt inn 2.566 kommentarer! Dette har fordelt seg omtrent likt på helsefaglig stoff, blogger og det åpne forumet. Det har vært 30 personer som har blogget og delt på sine erfaringer, til stor nytte for de som kom etter.

I juni 2016 ble nettstedet stengt. Det var tidkrevende for en person å holde helsefaglig informasjon oppdatert, svare på epost henvendelser og administrere nettstedet.

Den mest populære siden var diskusjonsforumet. Et forum der smittede kunne legge inn kommentarer og respons til hverandre. Den 1. mars blir diskusjonsforumet åpnet, slik at man igjen har et sted å snakke med andre i samme situasjon.